RAČUNALNIŠKA DOLOČITEV BARVE

Barva zob se je nekoč zelo pogosto sedaj določala optično, s ključem za barve. Ključ za barve je tipska lestvica približno 16 enot, z njo se je opredelila barva zoba. Vsaka oseba ima svojo individualno barvo, ki ni enaka na celotnem zobu ali na vseh zobeh in zato je težko določiti barvo po ključu, predvsem v različnih svetlobnih pogojih. V Andi-Dent se barva določa z računalnikom. S posebnim računalnikom se slika zob, potem dobimo shemo, ki je lahko sestavljena iz x barv, z natančnimi določitvami, v kateri del zoba se vstavi določena barva. Na ta način dobimo popolno barvo pacientovih naravnih zob.