PROTEZE

Proteze mogu biti totalne ili parcijalne. Nekad su proteze bile osnovni dio dentalne protetike, a u današnje doba sve se više zamjenjuju implantatima i fiksnim radovima. Kod nemogućnosti stavljanja implantata proteza može biti optimalno riješenje za pacijenta. Totalna proteza nadomješćuje sve zube u bezzuboj čeljusti, a parcijalna proteza zamjenjuje izgubljene zube u čeljusti. Parcijalna proteza može biti od akrilata sa žičanim kvačicama ili sa metalnom bazom poznatija kao „vironit proteza“. Proteze se mogu fiksirati na implantatima sa raznim vrstama kopči. Mogu biti na skidanje ( lokatori, kopče ) ili fiksno ugrađene koje skida samo stomatolog ( all on 4, all on 6 ).