KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE BOJE

Boja zuba se nekad a vrlo često i sada određivala optički, ključem za boje. Ključ za boje je tipizirana skala od cca 16 jedinica i prema tome se određivala boja zuba. Svaki čovjek ima svoju individualnu boju koja ne mora biti ista na cijelom zubu ili na svim zubima i vrlo teško je boju odrediti ključem pogotovo u raznim svjetlosnim uvijetima. U Andi-dentu boja se određuje kompjuterski. Specijalnim kompjuterom se poslika zub gdje dobijemo shemu koja se može sastojati od x boja sa točnim odredbama u koji dio zuba se stavlja koja boja. Takvim načinom dobivamo savršenu boju pacijentovih prirodnih zuba.