KOMBINIRANI RADOVI

Kombinirani radovi su radovi koji se sastoje od fiksnog i mobilnog dijela. Estetski i funkcionalno dobro zamjenjuju nedostatak zuba. U fiksan dio krunice ili mosta ovisno o situaciji ugrađujemo jedan dio kopče dok drugi dio ugrađujemo u protezu, tako izbjegavamo žičane kvačice i pospješujemo stabilnost i estetiku. Kopči ili zglobnih veza ima raznih vrsta i stavljaju se ovisno o situaciji ( vrsti zagriza, veličini zuba itd. ) Kombinirani radovi se koriste kod djelomično bezzube čeljusti kad je pacijent u nemogućnosti ugraditi implantat-e.