KERAMIČKI ISPUNI

Potpuno keramički ispuni se izrađuju CAD – CAM tehnologijom ili lijevanjem keramike. Keramički ispuni su puno dugotrajniji, funkcionalniji i estetski ljepši. U Andi-dentu se izrađuju najnovijom CAD-CAM tehnologijom.