POTPUNO KERAMIČKA KRUNA

Potpuno keramičke krune su idealno estetsko i funkcionalno riješenje kada je zub toliko oštećen da se više ne može restaurirati kompozitnim ili keramičkim ispunom. Razvojem novih tehnologija i materijala potpuno keramičke krune su optimalno riješenje i na stražnjim zubima. Mogu se izrađivati na više načina. U Andi-dentu se izrađuju najnovijom CAD – CAM tehnologijom.