IMPLANTATI

Implantati služe za poboljšanje funkcije postojećih zubi ili u potpunosti preuzimanje njihove uloge. Implantatom se nadomješćuje korijen zuba i samim tim sprječava ili usporava resorpciju kosti. Implantati se izrađuju kada se na postojeći zub više ne može izraditi krunica ili mostna konstrukcija. Riješava problem nedostatka jednog ili više zubi ili potpune bezzubosti. Ugrađuju se uz lokalnu anesteziju i minimalni kirurški zahvat. Ukoliko pacijent održava pravilno oralnu higijenu trajnost implantata je doživotna. Kako bismo bili sigurni možemo li ugraditi implantat potrebna je temeljna zdravstvena kontrola pacijenta tj. pregled koštane strukture na mjestu gdje implantat dolazi. Pacijent koji ga želi ugraditi mora imati dovoljnu širinu i visinu koštanog grebena. Sve i da pacijent ima nedostatak kosti, ona se može rekontsruirati odnosno nadograditi što nazivamo augmentacija. U ovakvoj situaciji kirurškim putem i specijalnim umjetnim materijalima nadograđujemo izgubljeni dio kosti te nakon zacijeljenja ili odmah možemo ugraditi implantat ovisno o situaciji.